Welkom bij
de Cura familie

Over ons

I.C.Z. Cura is een zorgorganisatie die met inzet van zorg-professionals ‘hulp’ biedt aan mensen met een beperking. Deze ‘hulp’ kan bestaan uit begeleiding en verzorging aan huis (ambulante zorg). I.C.Z. Cura is echter gespecialiseerd in het aanbieden van ‘hulp’ in een beschermde – of begeleide woonomgeving. I.C.Z. Cura beschikt over diverse woonlocaties in Rotterdam, waar bewoners kunnen verblijven (geclusterd wonen), waarbij sprake is van een integrale zorgverlening. Een ‘integraal pakket’ kan opgebouwd zijn uit meerdere dienstverleningen, namelijk: begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding, behandeling, ondersteuning bij de huishoudelijke verzorging en een nachtwacht. Dit binnen een setting die als vertrouwd en positief wordt ervaren door de huidige bewoners. Een duurzame relatie onderhouden met de wijk (bijv. buren en ondernemers) behoort ook tot een belangrijke waarde binnen I.C.Z. Cura. De genoemde onderdelen samen maken het ‘thuis wonen’, ook voor mensen met een beperking, goed mogelijk! Onder het onderdeel ‘werkwijze’ kunt u meer informatie vinden over de aanpak van I.C.Z. Cura.

Zorgaanbod

Wilt u meer informatie?

Wet maatschappelijke ondersteuning en wet langdurige zorg

Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de Wet langdurige zorg (WLZ) alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuiskrijgen. De woonlasten worden buiten de WLZ geregeld. Daarmee is er sprake van het scheiden van wonen en zorg. De regeling die dit mogelijk maakt heet ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). De zorg die u krijgt bij afname van het Volledig Pakket Thuis, is grotendeels gelijk aan de zorg in het verzorgingshuis. Dit is inclusief huishoudelijke zorg en maaltijdverstrekking. De omvang van de zorg- en dienstverlening wordt bepaald door de ZZP indicatie.

WLZ-Zorgpakketten en WMO-arrangementen

De GGZ staat voor de ‘geestelijke gezondheidszorg’. Alle beperkingen welke een psychische grondslag hebben (GGZ-zorg), vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO werkt met ‘arrangementen’ en dus kan het aanbod van de zorg niet op voorhand worden gecategoriseerd in verschillende groepen/pakketten. Afhankelijk van de indicatie van de gemeente zal moeten blijken of de bewoner in aanmerking komt voor het begeleid wonen of voor een ambulante zorgverlening. Voor mensen met een verstandelijke beperkingen zijn er diverse zorgpakketten gecategoriseerd. De zorgpakketten verschillen in intensiteit, maar ook in het zorgaanbod. Bij de ene pakket is er iets meer sprake van hulp bij de verzorging en de verpleging, dit terwijl bij een ander pakket de aandacht vooral gaat naar de begeleiding. Of de bewoner recht heeft op behandeling is ook van het zorgpakket.

Wachtlijst

Hieronder heeft u inzicht in de wachtlijst van stichting ICZ Cura. Wij streven ernaar om de wachtlijst zo spoedig mogelijk af te werken. De ervaring leert ons, dat de hieronder vermelde wachtlijst snel afgewerkt kan worden. Mocht u interesse hebben voor een intake of verdere informatie, schroom niet om te bellen of te mailen.

 • Actief wachtend: 0
 • Wenswachtend: 0
 • Slapend wachtend: 0
 • In zorg: 0

Werkwijze

Onderdeel van Cura familie

De cliënt is bij I.C.Z. Cura onderdeel van het grotere geheel; de ‘Cura familie’. Deze familie functioneert op basis van de competentie vergrotend model binnen een kleinschalige intramurale setting, waar de driehoeksverhouding tussen cliënt, mantelzorg en professionals duurzaam geïntegreerd is. Deze strategie moet leiden tot een hogere weerbaarheid van cliënten.

Intake

Om de zorg te kunnen bieden die bij de bewoner past is het belangrijk dat we een goede band met de bewoner opbouwen. Daarnaast moet de bewoner ons kunnen vertrouwen en andersom. De kennis, ervaring en mogelijkheden van de bewoner staat centraal. We kijken dus vooral naar wat de bewoner wel toe in staat is en niet naar naar wat hij of zij niet kan. We bieden de activiteiten aan die de bewoner helpen om een aangename en kwaliteitsvolle bestaan op te bouwen.

 • Intake/ kennismaking
 • Informatieverzameling/ aanvraag CIZ
 • Conform indicatie- woonvorm matchen
 • Geschikte plek/ woning binnen Cura zoeken
 • Eventueel op wachtlijst
 • In woning plaatsen
 • Zorg inplannen/leerdoelen opstellen
Ketenpartners

SPOEDGEVAL?

Bel direct met 06-10 69 40 25

Contact

I.C.Z. Cura
Blaak 516
3011TA Rotterdam
T: 010- 2363482
E: info@iczcura.org

9 + 11 =