Ambulante begeleiding

Bij Cura zetten we ons in om op maat gemaakte begeleiding te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking of geestelijke gezondheidsproblematiek. Ons proces begint met een grondige intake, waarbij we de hulpvraag van de nieuwe bewoner nauwkeurig in kaart brengen. Hierbij verzamelen we de benodigde documentatie en voeren uitvoerige gesprekken met de aanmelder om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.

Zodra de hulpvraag duidelijk is, wijzen we elke bewoner een persoonlijke begeleider toe. Dit zorgt ervoor dat de cliënt te allen tijde weet bij wie hij of zij terecht kan met vragen en zorgen. Onze begeleiders stellen op basis van de hulpvraag een zorgplan op, dat is onderverdeeld in verschillende domeinen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de cliënt zelf of met hun sociaal netwerk.

Een belangrijk uitgangspunt van onze benadering is het benadrukken van de talenten en capaciteiten van de cliënt. Op deze manier bouwen onze begeleiders een vertrouwensband op met de cliënt en werken ze gezamenlijk aan de doelen die zijn vastgesteld in het zorgplan. Dit empowerment-proces stelt de cliënt in staat om actief deel te nemen aan zijn of haar eigen zorgtraject.

Bij Cura staat het verlenen van toegewijde, persoonlijke begeleiding centraal, met de focus op het welzijn en de ontwikkeling van onze cliënten. Samen streven we naar een verbetering van de kwaliteit van leven en het bereiken van gestelde doelen, waarbij de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Daarom bieden we ondersteuning op verschillende levensgebieden, zoals wonen, koken en dagbesteding, om ervoor te zorgen dat onze cliënten een zo zelfstandig en kwalitatief mogelijk leven kunnen leiden.

Onze begeleiders handelen met een professionele houding en vaardigheden, waarbij een gelijkwaardige verhouding met de cliënt wordt nagestreefd. Het winnen en behouden van vertrouwen staat hierbij voorop. De communicatie is duidelijk en begrijpelijk, rekening houdend met de specifieke behoeften van onze doelgroep. Afspraken worden strikt nagekomen, en als dat niet het geval is, wordt dit aangepakt om het vertrouwen en begrip te behouden. Onze begeleiders weten wanneer wel of niet op te treden en handelen dienovereenkomstig in verschillende situaties, met de nadruk op de-escalerend werken in moeilijke momenten.

Wij geloven in voortdurende groei en leren, en we moedigen onze medewerkers aan om open te staan voor feedback, wat een cruciale professionele vaardigheid en houding is. Samengevat hebben begeleiders van Cura de volgende professionele houding richting cliënten:

Gelijkwaardig behandelen

  • In duidelijke taal communiceren
  • Afspraken nakomen (ook wat jezelf belooft aan de cliënt!)
  • Optreden wanneer nodig
  • Weten hoe te handelen in moeilijke situaties
  • Openstaan voor feedback