Dagbesteding

Cura gelooft sterk in het belang van zinvol werk. We zijn ervan overtuigd dat zinvol werk niet alleen bijdraagt aan een betekenisvol leven, maar ook de mogelijkheid biedt om actief bij te dragen aan de wereld en het beste uit jezelf te halen. Werk gaat verder dan slechts de invulling van je dag; het brengt ook waardevolle interacties met anderen met zich mee. Helaas is het voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVG) niet altijd vanzelfsprekend om in het reguliere arbeidsproces te functioneren. Er worden specifieke vaardigheden, verantwoordelijkheden en emotionele stabiliteit verwacht, die niet altijd vanzelfsprekend zijn voor deze doelgroep, of waar zij tijdelijk geen beroep op kunnen doen vanwege diverse uitdagingen. Dit kan leiden tot structuurproblemen en zelfs verergering van de bestaande problemen.

Cura begrijpt het belang van een zinvolle daginvulling voor mensen met een LVB. We beseffen dat dit essentieel is voor hun welzijn, herstel en stabiliteit. Daarom bieden wij arbeidsmatige dagbesteding voor deze doelgroep. In samenwerking met diverse ketenpartners hebben we verschillende dagbestedingsprogramma’s ontwikkeld, met als voornaamste doel het ontwikkelen en versterken van werknemersvaardigheden. Ons aanbod omvat diverse mogelijkheden, zodat elke cliënt de dagbesteding kan vinden die het beste aansluit bij zijn of haar ontwikkelingsstadium en persoonlijke wensen.

Bij Cura staat de cliënt centraal, en daarom betrekken we hen actief bij de keuze van de dagbesteding. Samen zoeken we naar een activiteit en omgeving die passen bij de wensen en behoeften van de cliënt, zodat ze hun werknemersvaardigheden kunnen ontwikkelen in een setting die comfortabel en stimulerend is. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de specifieke mogelijkheden en voordelen van onze dagbestedingsprogramma’s.

Cura biedt cliënten een zinvolle dagbesteding en ondersteuning in het vergroten van de sociale vaardigheden, de zelfredzaamheid en bij het zoeken naar een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. In contact komen en plezier maken met leeftijdsgenoten zorgt voor het voorkomen van eenzaamheid. Sport en beweging is een belangrijk element in onze dagbestedingsprogramma en wordt dan ook veel aandacht aan deze activiteiten besteed en professionele sportmedewerkers ingezet om deze activiteiten te begeleiden. De dagbesteding biedt taakgerichte activiteiten aan, waarbij de deelnemers in groepsverband of op individuele basis per moment keuze hebben uit een select aanbod aan activiteiten. Er is daarnaast aandacht voor alle dagelijkse activiteiten die de deelnemer ook in het huishouden nodig zou hebben, zoals boodschappen doen, koken, afwassen, wassen, schoonmaken en dergelijke.

Het dagbesteding team zijn de drijvende krachten achter ICZ CURA Dagbesteding.

Samen hebben zij deze dagbesteding programma hervormt en uitgebreid in 2023 en werken zij met een enthousiast team van begeleiders, vrijwilligers en stagiaires. Het team bestaat uit mensen die met hart en ziel werken, met passie voor de pedagogiek en het creatieve vak.

Activiteiten

Zoals blijkt uit de omschrijvingen van de dagbesteding, is sporten/bewegen een belangrijk element in het aanbod van ICZ CURA. De effecten van het zwemmen onder begeleiding zijn positief voor de deelnemers. Dat geldt ook voor het bewegingsaanbod tijdens de dagbesteding. Het fysiek bezig zijn stimuleert de deelnemers om zich op diverse vlakken te ontwikkelen. Zij stellen zich meer open voor een gesprek en hun belevingswereld wordt groter. Om die reden is vanaf 2023 het aanbod verbreed. Deze activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld dansen, toneel, sport en bewegen, creatieve vaardigheden en dergelijke activiteiten. Het aanbod sluit aan op de doelen van de deelnemer die zijn vastgelegd in diens

‘doelenplan’.

DANSEN
Dansen is bewegen op muziek. Het is leuk omdat het zo expressief is: iemand die danst kan zijn of haar gevoel ermee uiten. Daarnaast kan iemand tijdens het dansen op een positieve manier contact maken met de ander.


MUZIEK MAKEN
Zelf muziek maken is geweldig. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat

Muziek maken en beluisteren ervoor zorgt dat mensen een groter empathisch vermogen ontwikkelen.

TONEEL
Toneel heeft als doel om de participanten te verbinden met elkaar, zij krijgen een stem, vinden ondersteuning bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en maken zelf inzichtelijk hoe   hun leven eruitziet en waar zij tegenaan lopen.

PUZZELEN/SPELLETJES
Puzzelen is een geschikte activiteit op de dagbesteding, omdat mensen er samen aan kunnen werken zonder druk of verwachting om te presteren. Of het nu om Bingo, Mens Erger Je Niet of een potje pesten gaat, spelletjes zijn een aangename activiteit op een dagbestedingscentrum. Een beetje vriendschappelijke competitie helpt bij het maken van onderling contact.

CONTACT MET DIEREN
Als een client een dierenliefhebber is, kan tijd doorbrengen met dieren een zeer geliefde activiteit zijn. Van honden en katten tot vissen en vogels, er is zoveel te winnen door cliënten de kans te geven om contact te maken met dieren. Onderzoek heeft aangetoond dat dit kan helpen om het algehele fysieke en mentale welzijn te verbeteren.

CREATIEVE ACTIVITEITEN
Veel cliënten waarderen de tijd en vrijheid om nieuwe creativiteit aan te boren, bijvoorbeeld door te schilderen, kaarten te ontwerpen of kunstwerken van glas of hout te maken. Samen aan de slag met een creatieve opdracht helpt bovendien enorm bij het maken van contact met anderen en zelfstandig een opdracht uit te

voeren. Denk hierbij aan schilderen, tekenen, knutselen en houtwerk.

TUINIEREN
Voor een client die van het buitenleven houdt, is tuinieren een ideale optie. Zelfs als iemand niet de fysieke behendigheid heeft voor wat moeilijker tuinactiviteiten, zijn er altijd basistaken zoals zaaien en water geven. Het doel is het vergroten van de emotioneel welzijn en stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van cliënten. Tevens wordt cliënten hierbij gestimuleerd de competentie zorgzaamheid te ontwikkelen.

SPORTEN/ BEWEGING
Met sportactiviteiten kunnen we ervaringen bieden die een beroep doen op sociale vaardigheden, cognitieve vaardigheden en/of de fysieke vaardigheden. Daarnaast kan het ook bijdragen aan een stukje ontlading. Dat kan weer een positief effect hebben op iemands gedrag en welbevinden. We werken met professionele sportmedewerkers. Ze zijn de hele week werkzaam op het gebied van bewegen; meestal groepsgewijs en in sommige gevallen individueel. Sommige bewoners hebben een tijdelijke vraag. De meeste bewoners sporten structureel onder begeleiding. Hoewel we het sporten noemen, gaat het veel verder dan sport alleen. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes en interesses.

COMPUTEREN
Bij computeren worden de digitale vaardigen ontwikkelt. Bij ‘digitale vaardigheden’ kun je denken aan de basiskennis en -vaardigheden voor het gebruik van Windows aanleren. Of zelfstandig een mailtje versturen. Of een foto naar je moeder via Whatsapp sturen. Spelletjes spelen op de tablet. De wekker zetten op de smartphone. Video’s en foto’s bekijken op de laptop. Zoeken en vinden op het internet al dan niet spraak gestuurd. Maar ook iets verder gevorderde zaken als een filmpje maken en editen; foto’s bewerken; een uitnodigingskaart ontwerpen en afdrukken.

BUITEN ACTIVITEIT
Naast de bovengenoemde activiteiten worden er maandelijks leuke

groepsactiviteiten georganiseerd buiten de dagbestedingslocaties. Denk hieraan

bijvoorbeeld een attractiepark, bowlen, bioscoop en nog vele andere leuke dingen.

ICZ CURA biedt hiermee zijn cliënten een leuke en ontspannende dagbesteding aan.

STRUCTUURPLAN
Het weekprogramma is een vaste, structurele invulling van de week. Zo geven wij

onze cliënten een duidelijk weekritme en zorgen wij tevens voor een nuttige, leerzame, creatieve en/of sportieve besteding van hun dag. Alle activiteiten gedurende de week zijn uiteraard flexibel. Dit omdat zowel de omstandigheden als de samenstelling van onze cliënten vaak verandert.