Over Cura

Mensen met een beperking kunnen heel veel, en daarom kan er heel veel bij CURA. Wij begeleiden onze cliënten en bewoners in allerlei zaken in hun dagelijks leven: zorg, wonen, dagbesteding, behandeling, verpleging, grote beslissingen, kleine beslissingen en misschien gewoon wat extra steun en gezelligheid. Dit doen wij met een hecht team, met partners in ons netwerk, met mantelzorgers en verwanten, en natuurlijk met onze cliënten zelf. Zij zijn de baas over hun leven en ontwikkeling.

Manifest

”Wij zijn ICZ Cura. Een zorggroep waar je als mens kunt groeien, waar je zelf je eigen beslissingen neemt en waar je thuis voelen de basis is voor alles. Dit geldt voor onze bewoners én onze medewerkers. Samen met onze medewerkers en bewoners vormen we de Cura-familie. Een familie zoals elke andere, waar we lief en leed delen, van fouten leren en bovendien naar elkaar luisteren, met aandacht.

Als zorggroep staat de mens centraal en zorgen we met liefde en passie voor onze bewoners, blijven we betrokken bij de ontwikkelingen en veranderingen van onze bewoners. Samen dragen we zorg voor het leveren van – goede – zorg. Met ambities in ons achterhoofd durven we groot te dromen. Zo dromen we ervan meer bewoners met beperking een fijn leven te geven, bewoners altijd centraal te stellen en ons familiegevoel te behouden ondanks de groeiende organisatie. Waar deze ambities eerst leidend waren, kijken we nu naar wat er écht toe doet: de mens. Dat is ICZ Cura.”

Missie

CURA biedt vanuit een holistische benadering transparante en persoonsgerichte zorg op maat aan kwetsbare personen binnen een veilige en slimme woonzorgomgeving waarbij de mens centraal staat en regisseur is van de geboden zorg. Met volledige ondersteuning van CURA om weer mee te doen in de maatschappij, stabiel te blijven, recidive te voorkomen en vooruitgang te boeken. Cura eist dat iedereen, ongeacht kleur, zienswijze, achtergrond of beperking recht heeft op optimale kwaliteit van leven. CURA denkt in mogelijkheden, niet in beperkingen. Zo werken we samen aan de toekomst.

Visie

Gezonde, veilige en inclusieve samenleving creëren waar iedereen zichzelf kan zijn en kwalitatief hoogwaardig kan leven ondanks de beperkingen.