Forensische zorg

Maatregelen voor veiligheid

CURA werkt sinds 2020 met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Sommige mensen met een psychische of psychiatrische stoornis komen in aanraking met politie of justitie. Een passende behandeling en soms zelfs beveiliging zijn dan heel belangrijk.

 

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Meestal legt een rechter dit op als aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking een strafbaar feit heeft gepleegd.

 

Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: strafrecht en zorg. Aanmeldingen en plaatsingen lopen via Ifz

Veilig wonen

Veilig en leuk wonen, begeleiding is altijd in de buurt. 

Goed opgeleid personeel

Investeren in onze medewerkers zodat zij de beste zorg kunnen geven.

Specialisme

Wij hebben al meer dan 10 jaar ervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problemen en verslavingsproblematiek.

Veel faciliteiten

Altijd een geschikte daginvulling voor jou.