Verslaving

Verslaving

Verslaving binnen een beperking

Voor heel veel mensen is het moeilijk om ‘nee’ te zeggen. En dat telt dubbel als je een verstandelijke beperking hebt. Mensen met een beperking raken daarom sneller verslaafd. Ze zijn kwetsbaar en het is moeilijker voor ze om met lastige situaties omgaan, bijvoorbeeld als ze zich alleen voelen of psychische pijn ervaren. Mensen met een verstandelijke beperking zijn ook wat makkelijker

beïnvloedbaar. Het is voor hen extra fijn om mee te doen en bij een groep te horen. Bekende verslavende middelen zijn alcohol, drugs, sigaretten en energy drinks.

Verslaving voorkomen
Goed geïnformeerd blijven, praten met elkaar en schaamte wegnemen. Als het op verslaving aankomt, is voorzorg, voorlichting en voorkomen heel belangrijk. Al onze bewoners kunnen bij ons terecht en we voeren gesprekken op een open manier.

Aandacht voor problemen

Door goed op te letten en veel te praten, blijven we binnen CURA alert op verslaving of risico’s daarop. We letten op signalen en veranderingen van gedrag of de gezondheid. Als er sprake is van verslaving moeten we op tijd stappen ondernemen:

Passende verslavingszorg:

CURA biedt zelf geen verslavingszorg. Daarvoor werken we samen met een verslavingsorganisatie. We overleggen met hen per geval hoe we kunnen ondersteunen in het behandelplan dat zij opstellen.

Overlast en problemen:

Ook tijdens de verslavingszorg kan de omgeving overlast krijgen van de gevolgen van een verslaving. Daarover moeten we goed blijven praten, met duidelijke grenzen. Het moet voor onze bewoners die een verslaving hebben heel duidelijk zijn wat we van hen verwachten en welk gedrag we niet toelaten.

Veilig wonen

Veilig en leuk wonen, begeleiding is altijd in de buurt. 

Goed opgeleid personeel

Investeren in onze medewerkers zodat zij de beste zorg kunnen geven.

Specialisme

Wij hebben al meer dan 10 jaar ervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problemen en verslavingsproblematiek.

Veel faciliteiten

Altijd een geschikte daginvulling voor jou.